Podobnie jak w ubiegłym roku, w dniu 22 grudnia uczniowie „Czwórki” pod opieką Alicji Wojtas-Herok, nauczycielki języka polskiego, wzięli udział w akcji pisania kartek świątecznych dla podopiecznych „Marzycielskiej Poczty”.

Każde dziecko w domu zapoznało się z profilami dzieci – poznało zainteresowania, marzenia oraz problemy ciężko chorych rówieśników, a następnie zdecydowało, do kogo wyśle swoje życzenia świąteczne.

Uczniowie chętnie pisali, ozdabiali i adresowali kartki świąteczne. Niektórzy postanowili wysłać życzenia do kilku podopiecznych „Marzycielskiej Poczty”, aby każde dziecko mogło cieszyć się z ich drobnego gestu życzliwości. Wszystkie kartki świąteczne zostały wysłane tego samego dnia pod wskazane adresy.

Akcja sprawiła ogromną przyjemność wszystkim, którzy się w nią zaangażowali.