Z okazji Dnia Życzliwości, 21 listopada 2017 r., w SP nr 40 w Zabrzu odbyło się wykonywanie kartek świątecznych dla podopiecznych Marzycielskiej Poczty.

Uczniowie wybierali adresata swojej kartki świątecznej, wypisywali życzenia i adresowali kartki. Akcja sprawiła nam niesamowitą przyjemność, przede wszystkim dla tego, że mogliśmy w ten sposób sprawić uśmiech na niejednej twarzy!

Kartki zostały wrzucone do specjalnej skrzynki, a stamtąd do punktu pocztowego w Zabrzu, nieopodal naszej szkoły.

Wpisujemy tę akcję, w regularne wydarzenia naszej szkoły!! uśmiech