W dniach 9 – 15 października w czasie Międzynarodowego Tygodnia Pisania Listów uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogatyni brali udział w akcji „Marzycielskiej Poczty” angażując się w pisanie listów do chorych dzieci.

W akcję zaangażowanych było 57 uczniów z klas IV – VI oraz dzieci z koła recytatorskiego i plastycznego ze świetlicy szkolnej. Uczniowie poznawali sytuację życiową chorych dzieci, wybierali osoby, do których napiszą listy i wiersze, tworzyli laurki i drobne upominki. Listy opatrzone zostały rysunkami, naklejkami, następnie prawidłowo zaadresowane i wysłane.

Tworzenie listów uczyło dzieci wrażliwości i bezinteresownej pomocy i mamy nadzieję, że będzie stanowiło pociechę i radość chorym dzieciom.

Akcję przeprowadzili nauczyciele: Agnieszka Hagel, Magdalena Barankiewicz i Agata Połoczańska – Łudzeń.