W lutym i marcu nasza szkoła kolejny raz włączyła się w wielką akcję pisania listów do chorych dzieci. Młodsi tworzyli kartki i rysunki, a starsi pisali krótsze i dłuższe teksty listów do swoich rówieśników. Zaangażowali się niemal wszyscy, a listy- podzielone na 20 przesyłek- powędrowały do 20 chorych dzieci. Szkolne Koło Wolontariatu działające w szkole czuwało nad całym przedsięwzięciem – wydrukowano profile chorych dzieci zamieszone na stronie MP i udostępniono je do „opracowania” nauczycielom. Następnie opublikowano na stronie szkoły, dzienniku elektronicznym oraz na plakatach ogłoszenia o akcji pisania listów zapraszając wszystkich chętnych do wzięcia w niej udziału. SKW czuwało nad całością przedsięwzięcia, biorąc w nim czynny udział aż do momentu zebrania gotowych prac dzieci i wysłania ich.

Cieszymy się bardzo, że mogliśmy zrobić choć tyle dla podopiecznych Marzycielskiej Poczty. Oby te listy przyniosły radość i nadzieję dzieciom. Z życzeniami zdrowia, optymizmu oraz nadziei na przyszłość dla wszystkich chorych dzieci oraz pomysłodawców akcji MP – SP nr 6 z Orzesza – Zawiści.