Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Słupsku po raz pierwszy przystąpili do ogólnopolskiej akcji pisania listów. Udział w akcji „Marzycielska Poczta” został zainicjowany przez Panią pedagog, która wraz z klasą IIIc wybrała profil Tobiasza Nowickiego. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością i dużą inwencją twórczą. Pisały, rysowały, niespodzianki dla chłopca zbierały, wynikiem czego powstał nie jeden list, a duża paczka. uśmiech

Tobiaszu, mamy nadzieję, że nasze listy choć na chwilę pozwolą Tobie zapomnieć o chorobie. Życzymy dużo, dużo wytrwałości i wiary w lepsze jutro!