Witam
W tym roku po raz pierwszy postanowiłam zaangażować moją szkołę do wzięcia udziału w akcji Marzycielska Poczta. Po konsultacji z Dyrektorem rozwiesiłam w całej szkole plakaty informacyjne, oraz każdej klasie z osobna przygotowałam osobne informacje. Akcja trwała od 27.11 do 8.12. W rezultacie po moich staraniach w akcji wzięły udział dwie klasy i paru pojedynczych uczniów. Wszystkie listy zostały rozesłane do dzieci.