Do akcji zaczęliśmy przygotowywać się od przeprowadzenia zbiórki kartek i pocztówek w szkole. W dniu 25.11.2013 r. odbył się koncert kółka muzycznego. Piękne brzmienie gitary i anielskie głosy występujących napełniły radością i pozytywną energią wszystkich słuchaczy – dzieci i rodziców. Oni z kolei starli się tą radość i optymizm przekazać na wybranych z pośród wielu zebranych kartkach, które wysłali do dzieci. Każdy uczestnik koncertu mógł zapoznać się z szczegółowym opisem akcji, jak również z niektórymi profilami dzieci wywieszonymi na tablicach.

Mamy nadzieję, że uda nam się wywołać uśmiech na twarzach dzieci „Marzycielskiej Poczty”.