W maju 2013 r. uczniowie kl. VI a wzięli udział w akcji Marzycielskiej Poczty. Poznali profile chorych dzieci, zainteresowania i choroby, z jakimi muszą walczyć. Każdy pisał list do wybranej osoby. Uczniowie opowiadali o swoich zainteresowaniach, ulubionym sposobie spędzania wolnego czasu i szkole. Poznając życiorysy tych dzieci, zrozumieli, że trzeba akceptować, pomagać i nawiązywać kontakty z niepełnosprawnymi.