Pod koniec lutego 2013 roku dzieci z klasy 3c zapoznały się z programem Marzycielska Poczta. Uczniowie, na zajęciach komputerowych mogli obejrzeć profile ponad 40 chorych dzieci, które kochają dostawać listy i kartki, którym wielką radość one sprawią, a które nie mogą na nie odpowiedzieć z powodu swojej choroby. Chłopcy wybrali wspólnie kolegę Tomka Szynkaruka lat 7, a dziewczynki Patrycję Ostaszewską też lat 7 i postanowili (każdy indywidualnie) napisać listy, wiersze, życzenia…

W czwartek 28 lutego 2013 r. nastąpił dzień- pisania listów. Każde dziecko napisało od serca, z miłymi życzeniami i kolorowymi rysunkami. Następnie dzieci zaadresowały koperty i… powędrowały one do adresatów. Miło było posłuchać treści listów…