W SP8 w Żarach inicjatorami akcji pisania listów były klasy IIb z wych. Małgorzatą Sienkiewicz-Ziemak i IIIb z wych. Danutą Szczotką. Przed rozpoczęciem akcji uczniowie wraz z nauczycielami bardzo wnikliwie zapoznali się z informacjami na temat działalności „Marzycielskiej Poczty” zawartymi na stronie internetowej.

Na podstawie uzyskanych informacji ustalono plan działań. Postanowiliśmy działać dwutorowo. Po pierwsze postanowiliśmy rozpowszechnić akcję w całej szkole, w związku z tym przygotowaliśmy plakaty i ulotki. Po drugie włączyliśmy rodziców, aby wspólnie z nami wzięli udział w akcji. Każdy indywidualnie przeglądał profile dzieci umieszczone na stronie Marzycielskiej Poczty i wybrał osobę, do której chciałby napisać list. Listy dzieci pisały wspólnie z rodzicami, a następnie przyniosły do klasy i dzieliły się swoimi refleksjami i spostrzeżeniami na temat całej akcji. Dzieci wykonały również własnoręcznie barwne kartki, które dołączyły do listów. Następnie całą grupą udaliśmy się na pocztę.

Mamy nadzieję, że sprawiliśmy choć trochę radości osobom, które te listy otrzymały.