Bardzo mi miło poinformować, że Marzycielska Poczta dotarła i w Bieszczady. Tuż po feriach dzieci z klas łączonych 1 i 2 Szkoły Podstawowej w Bóbrce k. Soliny całym sercem przyłączyły się do tej pięknej akcji.

Ponieważ nie wszyscy potrafią sprawnie pisać całe klasy zrobiły piękne rysunki i każdy w miarę swoich możliwości dołączył kilka słów dla swoich rówieśników Zuzi i Maćka.

Serdecznie pozdrawiam twórców tej pięknej, uczącej wrażliwości akcji oraz wszystkie dzieciaki.

– nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Anita Opar