W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole powstał Mały Klub Wolontariatu. Do Klubu zapisały się dzieci, które czuły potrzebę pomagania innym.

Głównym celem naszego KMW jest prowadzenie całorocznych i regularnych działań na rzecz otaczającego nas świata. W programie naszego Klubu chodzi o budowanie świadomości dzieci na temat pomagania innym oraz o podejmowaniu działań długotrwałych, które nie mają charakteru ulotnego, jednorazowego. Niewątpliwie do takich działań należą Akcje Marzycielskiej Poczty.

Uczniowie z klasy trzeciej podjęli się działania napisania listów do chorych dzieci. Jest to pierwsza taka akcja wolontariatu.

Najpierw uczniowie zapoznali się ze stroną Marzycielskiej Poczty, potem wydrukowali profile dzieci, które mają podobne zainteresowania, no i przystąpili do działania. Akcja pisania listów odbyła się w miesiącu styczniu w bibliotece szkolnej. W sumie napisaliśmy 9 listów do dzieci. Mamy nadzieję, że te listy przyniosą chorym dzieciom wiele radości. Na tym na pewno nie poprzestaniemy. Wkrótce będziemy organizować akcję tworzenia kartek.