W dniu 21 listopada 2017 roku z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień uczniowie Szkoły Podstawowej w Radomnie przystąpili do akcji „Marzycielska Poczta”. Jest to ogólnopolska akcja, która polega na pisaniu listów, tworzeniu kartek i rysunków dla chorych dzieci.

Uczniowie klas VI i VII napisali listy, zaś klasy III, IV, V własnoręcznie wykonali kartki z pozdrowieniami, najmłodsi natomiast – klasa I i dzieci z oddziału przedszkolnego, wykonały rysunki dla chorych dzieci.

Akcję zorganizował Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Izabeli Kruk Senkowskiej.