W akcji „Marzycielska Poczta” wzięli udział uczniowie klasy 4d i 5d ze Szkoły Podstawowej w Stęszewie. Uczniowie przygotowali kartki oraz listy dla wybranych przez siebie dzieci. Bardzo chętnie zaangażowali się w całą akcję i już zapowiedzieli, że wkrótce przygotują kolejne korespondencje dla innych dzieci.