Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Marzycielska Poczta” pod patronatem pani Magdaleny Gabary. Uczniowie przygotowywali własnoręcznie Kartki Bożonarodzeniowe z wielkim zaangażowaniem i redagowali życzenia płynące prosto z serca. Chcieli od siebie podarować niespodzianki dla nowych kolegów i koleżanek, którzy na co dzień borykają się z różnymi chorobami. Bardzo się cieszą, że mogą być posłańcami dobrych życzeń do których również dołącza się całe grono pedagogiczne.

Pomyślności, zdrowia i wiary w lepsze jutro – życzą uczniowie ze SP nr 111 w Łodzi wraz z nauczycielami.