Przeprowadziliśmy już kilka akcji. Pierwszą w klasie 6 b przeprowadziła jedna z mam, P. Soloviev. Chodziło o to, żeby akcja nie miała charakteru jeszcze jednej pracy pisemnej z języka polskiego. P. Soloviev przyniosła do klasy skopiowane informacje i adresy dzieci w wieku odpowiadającym klasie. Każdy uczeń napisał jeden lub dwa listy.

W holu szkoły jest wielka tablica, na której widnieją adresy i zdjęcia dzieci, a w dołączonej kopercie karteczki z adresami. Akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem rodziców.