W Mikołajki 2017 r., społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej w Dębowicy włączyła się do akcji pisania kartek i listów do chorych dzieci. W tym przedsięwzięciu brało udział 92 dzieci – od najmłodszych do najstarszych uczniów naszej szkoły. Chętnych było tak dużo, że trzeba ich było podzielić na kilka grup. Wszyscy pracowali z wielkim zaangażowaniem i zapałem, starając się jak najpiękniej wykonać swoje kartki i listy. Była to nasza pierwsza tego typu akcja, ale na pewno nie ostatnia. Pozdrawiamy wszystkie dzieciaki oraz ekipę z „Marzycielskiej Poczty”.