https://marzycielskapoczta.pl/wp-content/uploads/2013/01/zstio-meritum-w-siemianowicach-slaskich.jpg

„Wrażli­wość jest w każdym człowieku, tyl­ko trze­ba umieć ją wy­dobyć z wnętrza, jak śro­dek orzecha z twar­dej skorupy…” W ramach trwającego tygodnia wolontariatu uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum z Siemianowic Śląskich, po raz kolejny zdecydowali się wziąć udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej, jaką jest Marzycielska Poczta. O tym, że nasi uczniowie są wrażliwi...

https://marzycielskapoczta.pl/wp-content/uploads/2019/10/marzycielska-poczta-male-logo.png
Kontakt
kontakt@marzycielskapoczta.pl
Newsletter

© 2009 – 2019 Marzycielska Poczta

bt_bb_section_top_section_coverage_image