RODO/GDPR: Ustawienia użytkownika

Poniżej możesz poprosić o przesłanie swoich danych osobowych zebranych przez tę stronę internetową w wiadomości e-mail.
Poniżej możesz przeglądać usługi, które zbierają twoje dane osobowe na tej stronie. Sprawdź usługi, o których chcesz zapomnieć. Spowoduje to wysłanie żądania do administratora strony. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz powiadomienie e-mailem. "
BuddyPress
BuddyPress gromadzi informacje o aktywności użytkowników na stronach i grupach
Gravity Forms
Gravity forms gromadzi dane wprowadzone przez użytkowników w formularzach
Mailster
Mailster Zbiera dane zalogowanych użytkowników
WP Comments
Komentarze WordPress to dane wprowadzone przez użytkowników w komentarzach
WordPress Posts
WordPress publikuje dane autora
WP User Data
Dane użytkownika WordPress przechowywane jako meta dane użytkownika w bazie danych
Poniżej możesz wysłać prośbę o poprawienie danych przez administratora strony. Wpisz, co chcesz poprawić. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz powiadomienie e-mailem.
Poniżej możesz przeglądać usługi, które rejestrują użytkowników w biuletynie. Sprawdź usługi, z których chcesz zrezygnować. Subskrypcja zostanie natychmiast zatrzymana.
Mailster
Mailster Zbiera dane zalogowanych użytkowników
Zamknij