Z okazji 20-lecia WSP TWP, studenci i pracownicy Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach zaangażowali się w akcję 20 dobrych uczynków, która polega na podjęciu 20 dobrowolnych inicjatyw mających znaczenie społeczne i środowiskowe. W jej ramach, 10 marca 2013 r. zorganizowaliśmy Niedzielę z Marzycielską Pocztą. Tego dnia, w auli nr 1, w godz. 10.00 – 13.00 pisaliśmy kartki i listy do dzieci objętych opieką Marzycielskiej Poczty. W akcji wzięli udział: pracownicy WNSP w Katowicach – Joanna i Małgorzata ze swoimi synami, studentki III roku edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (WSP TWP w Katowicach), dzieci z Przedszkola nr 20 w Katowicach ze swoimi rodzicami, uczennice klas 5-6 Szkoły Podstawowej nr 62 w Katowicach ze swoją Panią katechetką Małgorzatą Damczyk. Przyniosły gotowe kartki i listy, a oprócz tego napisały kolejne podczas naszego spotkania. Otrzymaliśmy też kartki dla Martynki Karbowskiej zrobione przez dzieci z Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego Radosna Wyspa z Sosnowca. Tradycyjnie nasze działania wsparli wolontariusze działający PSPiA KLANZA Koło w Tychach: Kamila, Magda, Marek i Janek oraz uczestniczki projektu „Zrobimy to sami” – Ela i Ola wraz z opiekunami obu grup – Karoliną, Kasią i Iwoną.

Akcji towarzyszyły kiermasz książek (marża zostanie przeznaczona na działalność MP) oraz zbiórka książek, gier i zabawek dla dzieci z Marzycielskiej Poczty z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach oraz ze Świetlicy Środowiskowej przy Parafii Św. Rodziny w Tychach. Udało nam się też zebrać 105 znaczków pocztowych, które przekażemy jednej z rodzin/rodzinom z MP. Rozdawaliśmy też prośby podopiecznych MP o 1%.

Pozdrawiamy wszystkich Przyjaciół Marzycielskiej Poczty. uśmiech