W grudniu uczennice Zespołu Oświatowego w Wiśniewie przystąpiły po raz pierwszy do ogólnopolskiej akcji: „Marzycielska poczta”. Dziewczyny zapoznały się z ideą marzycielskiej poczty oraz z profilami dzieci i już po chwili wiedziały do kogo chcą napisać. Przy okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w ramach wolontariatu wykonały również kartki z życzeniami. Włożyliśmy w to dużo serca i na pewno wkrótce znów napiszemy. Bo my wolontariusze wiemy, że nawet drobnymi gestami, można zamienić czyjś świat na lepsze.