5 grudnia 2017 r., w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, uczniowie szkoły funkcjonującej w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie zostali przez swoich opiekunów zapoznani z ideą Marzycielskiej Poczty oraz profilami dzieci oczekujących na tradycyjne listy i kartki z życzeniami. Odzew na zaproszenie do udziału w akcji przeszedł najśmielsze oczekiwania. Uczniowie spontanicznie przystąpili do pisania listów i życzeń na samodzielnie przygotowanych pocztówkach. Do akcji wciąż dołączali nowi uczestnicy, którzy w grudniu przyjeżdżali na rehabilitację do naszego ośrodka. Sami doświadczający choroby, rozłąki z domem i środowiskiem rówieśników, chcieli wspierać innych, dzielić się dobrym słowem i uśmiechem wyrażanym w postaci kolorowych rysunków i wycinanek. Mamy pewność, że dzięki udziałowi w akcji Marzycielskiej Poczty im samym było łatwiej przetrwać trudny czas hospitalizacji. Serdecznie pozdrawiamy adresatów naszych listów: Szymona Gromadę, Martynę Kurek i Ewę Dąbrowską oraz wolontariuszy, dzięki którym rozwija się ta piękna idea.