Szkolne Koło Wolontariatu Zespołu Placówek Oświatowych w Pawłowicach wzięło udział w akcji Marzycielska Poczta. Uczniowie klas 0-7 mogli wziąć udział w konkursie na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową. Dzięki pracom konkursowym oraz kartkom świątecznym, które własnoręcznie wykonali wolontariusze, wysłaliśmy życzenia do każdego z dzieci, którego profil został zamieszczony na stronie marzycielskapoczta.pl. Wolontariusze włożyli wiele wysiłku w przygotowanie kart i życzeń. Pracowali przy nich ofiarnie po zajęciach lekcyjnych. Koordynatorkami akcji były opiekunki koła – p. Elżbieta Majdak i p. Joanna Ochnik. Nasze kartki już powędrowały do Adresatów i mamy nadzieję, że dostarczą Im wielu radości i wzruszeń.