Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej wzięli po raz kolejny (piąty rok) udział w akcji „MARZYCIELSKIEJ POCZTY- PISZEMY DO CHORYCH DZIECI.” W działanie to zaangażowała się znaczna grupa uczniów i nauczycieli. Koordynacją wszelkich zadań w tym zakresie zajęły się panie bibliotekarki. Wspólnie z grupa biblioteczną wykonane zostały plakaty zachęcające do realizacji tego wspaniałego zadania. Informacje tam umieszczone przypomniały uczniom, w jaki sposób mogą wziąć udział w tej akcji. Wielu z nich odwiedziło bibliotekę nie tylko po to, by wypożyczyć książki, ale także po to, by zapoznać się z profilami osób, które oczekują na przesyłki „MARZYCIELSKIEJ POCZTY”. Chętni uczniowie wraz z nauczycielami pisali listy i życzenia świąteczne, które mogłyby choć nieco poprawić nastrój ich chorującym koleżankom i kolegom.

Zaadresowane koperty wraz z naklejonymi znaczkami uczniowie wrzucali do specjalnie do tego celu stworzonej skrzynki „MARZYCIELSKIEJ POCZTY. Następnie, zostały one wysłane do oczekujących na nie dzieci. Mamy nadzieję, że listy sprawią wiele radości dzieciom z „MARZYCIELSKIEJ POCZTY”.