Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Pisania Listów w październiku uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rudnej wzięli udział w akcji „MARZYCIELSKIEJ POCZTY – PISZEMY DO CHORYCH DZIECI.” W działanie to zaangażowała się znaczna grupa uczniów i nauczycieli. Koordynacją wszelkich zadań w tym zakresie zajęły się panie bibliotekarki. Wspólnie z grupa biblioteczną wykonane zostały plakaty zachęcające do realizacji tego wspaniałego zadania. Informacje tam umieszczone przypomniały uczniom, w jaki sposób mogą wziąć udział w tej akcji.

Po raz kolejny wielu z nich odwiedziło bibliotekę nie tylko po to, by wypożyczyć książki, ale także po to, by zapoznać się z profilami osób, które oczekują na przesyłki „MARZYCIELSKIEJ POCZTY”. Chętni uczniowie wraz z nauczycielami pisali listy i wykonywali kartki, które mogłyby choć nieco poprawić nastrój ich chorującym koleżankom i kolegom.

Zaadresowane koperty wraz z naklejonymi znaczkami uczniowie wrzucali do specjalnie do tego celu stworzonej skrzynki „MARZYCIELSKIEJ POCZTY” znajdującej się w bibliotece. Następnie, tradycyjną pocztą zostały one przekazane do rąk oczekujących na nie dzieci. Uczniowie naszej szkoły maja nadzieję, że ich listy sprawią wiele radości dzieciom z „MARZYCIELSKIEJ POCZTY”.

Dołączam kilka zdjęć z naszej akcji.