Również i Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku włączył się do akcji pisania listów do chorych dzieci w ramach Marzycielskiej Poczty.

Uczniowie chętnie przystąpili do akcji, napisali ok. 60 listów, które właśnie dziś drogą pocztową zostały wysłane do Marzycielskich Dzieci.

Ogromnie się cieszymy, że w tak prosty sposób, jakim jest napisanie listu, będziemy mogli wywołać uśmiech na dziecięcych twarzach, dać wsparcie i zapewnić, że Marzycielskie Dzieci nie są same, że pamiętamy o nich.

Włocławek, 15 października 2012r.
koordynator akcji w ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku,
wychowawca świetlicy mgr Violetta Gołdobin