W ramach ogólnopolskiej akcji „Marzycielska Poczta” uczniowie naszej szkoły pisali kartki i listy do Julki Skonieczek – 10-letniej dziewczynki dotkniętej chorobą mitochondrialną z manifestacją wielonarządową.

Kartki i listy były tworzone na lekcjach języka polskiego, religii oraz edukacji wczesnoszkolnej, a także w świetlicy szkolnej oraz indywidualnie, w domu. Organizatorem akcji był wolontariat szkolny.