Oddział przedszkolny „Kangurki” przy Zespole Szkół nr 4 w Kościanie postanowił z ogromną przyjemnością przyłączyć się do akcji „Marzycielska Poczta”.

Pretekstem do napisania listów były rozmowy na temat pracy listonosza oraz wycieczka na pocztę. Dzieci zapoznały się wcześniej z informacjami na temat „Marzycielskiej Poczty” i historią Nikoli Kabat z Łodzi oraz jej zainteresowaniami. „Kangurki” z wielką radością pomagały Pani Wychowawczyni napisać list do Nikoli, a następnie własnoręcznie wykonały kolorowe karteczki i laurki. Wszystkie dzieci pracowały z dużym zaangażowaniem i uśmiechem.

Przesyłamy zdjęcia z przeprowadzonej akcji i mamy nadzieję, że wkrótce ją powtórzymy