W dniach 25.01 – 29.01 2010 w czterech klasach naszej szkoły (Ia, Id, IIa, IIh gimnazjum) została przeprowadzona akcja pt „Marzycielska Poczta”.

Do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu zachęcała nas nasza nauczycielka języka polskiego – pani mgr Bogumiła Słowik. Uczniowie w ramach lekcji języka polskiego pisali tradycyjne kartki i listy do wybranych przez siebie dzieci z „Marzycielskiej Poczty”, a dodatkowo przedstawiciele każdej klasy pisali list. Poza tym uczennice klasy Ia, chcąc zainteresować innych, zrobiły plakat promujący tę akcję. W sumie wysłaliśmy kilkadziesiąt kartek i kilka listów.

Uważam, że „Marzycielska Poczta” jest bardzo pożyteczną inicjatywą, powinna być nagłaśniana i propagowana przez media. Myślę, że jeszcze weźmiemy w niej udział.

Maciek z IIa gimnazjum
w imieniu uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie