W Zespole Szkół nr 5 we Włocławku z inicjatywy p.katechetki Ireny Narewskiej po raz drugi odbyła się akcja „Marzycielska Poczta”.

Uczniowie klasy III c Liceum Ogólnokształcącego pisali pełne ciepłych słów listy do chorych dzieci z całej Polski. Tematem listów były zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Szczególnie zaangażowały się w akcję: Daria Wilińska, Katarzyna Kucharska, Justyna Bewicz, Anna Łukomska, Hoang Thi Than Huyen (Dorota) i Weronika Cichowlas. Do listów dołączone zostały drobne upominki. Dzieci otrzymały serdeczne życzenia wesołych świąt Bożego Narodzenia, powrotu do zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń oraz wielu sił i wytrwałości. Licealiści zaś zadeklarowali,że na pewno kolejny raz wezmą udział w akcji, która przynosi tyle radości dzieciom.