W październiku i listopadzie uczniowie z klas IIIe1 i IIIe2 Technikum Ekonomicznego, naszej szkoły wzięli udział w akcji „MARZYCIELSKIEJ POCZTY – PISZEMY DO CHORYCH DZIECI”.

Znaczna cześć młodzieży z zapałem na wykonywała piękne prace. W ruch poszły kredki, pisaki i wszystkie kolorowe przyrządy. Mamy nadzieje, że dzięki naszym pracą na twarzach chorych dzieci zagości uśmiech. Nad sprawną koordynacja wszelkich działań, czuwała pani Iwona Wolańczyk – Nowicka. mrugnięcie