W połowie grudnia chłopcy – tych jest znaczna przewaga ze względu na profil szkoły – pisali kartki świąteczne do dzieci, których profile znaleźliśmy na Marzycielskiej Poczcie. Niektórzy przynieśli gotowe kartki świąteczne, jednak spora część uczniów sama wykonywała kartki. Nawet nie przypuszczałam, że nasi chłopcy mają takie uzdolnienia. Włożyli w to dużo serca. uśmiech