Międzynarodowy TYDZIEŃ PISANIA LISTÓW to kolejne z nietypowych świąt, które znajduje się w kalendarzu. W tym roku w naszej szkole po raz pierwszy obchodziliśmy to święto. Uczniowie na lekcjach języka polskiego zapoznali się z jego historią, a przede wszystkim przypomnieli sobie zasady pisania listów – zapomnianej i tak zaniedbanej już, aczkolwiek niezwykłej formy wyrażania swych myśli. Jednakże nie to było najważniejsze…

Uczniowie klasy VI szkoły podstawowej i I gimnazjum z chęcią przystali na propozycję nauczyciela języka polskiego p. M. Wojciechowskiej i włączyli się do ogólnopolskiej akcji „MARZYCIELSKA POCZTA”, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. To nietypowe święto stało się okazją do niesienia pomocy innym. Nasi uczniowie po zapoznaniu się z profilami chorych dzieci, zdecydowali do kogo chcą wysłać list i przystąpili do ich redagowania. Młodzież włożyła wiele pracy i wysiłku, aby listy, które pisali przyniosły radość i uśmiech ich nowym kolegom i by choć na chwilę pomogły zapomnieć o trudach codziennego życia. Jednocześnie była to niezwykła lekcja dobroci i pokory, okazja do uwrażliwienia uczniów na potrzeby i problemy innych.

Adresatom naszych listów życzymy pogody ducha, dużo radości i uśmiechu oraz samych szczęśliwych dni.