Od listopada 2009 młodzież naszej szkoły, a szczególnie wolontariusze z Klub „Unia Serc” biorą udział w akcji „Marzycielska Poczta”.

Sami wykonujemy kolorowe kartki, piszemy listy z zabawnymi tekstami. Chcemy, aby dzieci choć na chwilę zapomniały o swoich cierpieniach i chorobach. Staramy się wysłać kartki do każdego dziecka, mamy nadzieję, że nasze własnoręcznie wykonane prace wywołają uśmiech i przyniosą chwile radości dzieciom z „Marzycielskiej Poczty.”

W działalność pisania listów, malowania kartek zaangażowała się duża grupa wolontariuszy, niektórzy z nich mają swoich podopiecznych, nad całością czuwa opiekun klubu Danuta Bratek.

A oto kila zdjęć najaktywniejszych wolontariuszek.