W tym roku szkolnym Zespół Szkół w Choczu przyłączył się do „Marzycielskiej Poczty”. Akcja pisania listów do chorych dzieci ruszyła w lutym. Uczniowie najpierw zapoznali się z ideą „Marzycielskiej Poczty” oraz profilami dzieci. Następnie każda klasa pisała listy i kartki do dwóch wybranych osób.

Do końca marca napisaliśmy i wysłaliśmy kilkadziesiąt listów, kartek oraz kilka paczek. Mamy nadzieję, że udało nam się wywołać uśmiech na twarzach dzieci. Organizatorem akcji w naszej szkole była p. Dominika Fabiś