Zespół Szkół w Drogoszach po raz trzeci wziął udział w akcji „Marzycielska Poczta”, którą koordynuje pani Marta Korycka. Zachęca uczniów do wzięcia w niej udziału, a chętnych jej nigdy nie brakuje!

Tym razem uczniowie klas IV, V i VI przygotowali w domu kartki urodzinowe. Niektórzy wykazali się wielką pomysłowością i zaangażowaniem. W piątek 14 grudnia na lekcjach języka polskiego uczniowie pisali życzenia. Oprócz składania życzeń urodzinowych pamiętali również o życzeniach bożonarodzeniowych. Dwoje uczniów ujawniło prawdziwy talent poetycki, składając życzenia w formie wiersza.

Adresatką wielkiej koperty z kartkami była Julia Skonieczek z Wandowa, która 22 grudnia skończyła 8 lat. Mamy nadzieję, że kartki od uczniów z Zespołu Szkoły w Drogoszach sprawiły Julii wielką radość, a ich życzenia choć w połowie się spełnią!