Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół w Kochanowicach przyłączyli się do działań Marzycielskiej Poczty. Tym razem adresatką ich listów została Martynka Kurek, której historia niezwykle ich poruszyła. Z ogromnym zaangażowaniem młodzież pisała listy, w których dzieliła się swoimi radościami, opowiadała o zainteresowaniach, ulubionych książkach, sposobach spędzania wolnego czasu i o szkole. Listy zawierały również słowa otuchy. Akcja była dla wszystkich lekcją wrażliwości i pokory wobec życia.

Dzieci wierzą w to, że przesłane Martynce listy sprawiły jej radość, wywołały uśmiech i pomogły choć na chwilę zapomnieć o codziennych zmaganiach z chorobą.