Uczniowie klasy IV i V Szkoły Podstawowej w Małej po raz pierwszy wzięli udział w akcji „Marzycielska Poczta”. Polega ona na pisaniu kartek, listów do chorych dzieci, których profile umieszczane są na stronie www.marzycielskapoczta.pl. Uczniowie z przejęciem i ogromnym zaangażowaniem starali się napisać listy do swoich nowych kolegów, a do przesyłek wkładali naklejki, kartki z pozdrowieniami i malowanki.

To ich pierwsza przygoda z „Marzycielską Pocztą”, ale na pewno nie ostatnia. Będą kontynuować akcję pisania listów, bo sprawiając radość innym, sami mogą stać się wrażliwi na cierpnie drugiego człowieka.