Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Opatowie aby poczuć ducha świąt Bożego Narodzenia postanowili zaprzyjaźnić się za pośrednictwem Marzycielskiej Poczty z innymi dziećmi. Wyszukali profile dzieci, które mają podobne zainteresowania i pasje a następnie wysłali do nich listy. Część listów pisana była w klasie na lekcji wychowawczej a kończona w domu z rodzicami. Wszyscy bardzo się zaangażowali w pisanie listów. Niektórzy dołączyli do listu swoje ulubione zabawki i kolorowe rysunki. Nie zabrakło też życzeń świątecznych i noworocznych. Uświadomiło nam to że „człowiek nie żyje tylko dla siebie” i że w życiu ważna jest przyjaźń.