W dniach 28.10-31.10.2013 rok w Zespole Szkół w Wojborzu została po raz 3-ci zorganizowana akcja pisania kartek, listów i tworzenia laurek dla Dzieci z Marzycielskiej Poczty.

Uczniowie w czasie tego tygodnia mogli wykonać dowolną laurkę dla wybranego dziecka. Akcja jak zawsze cieszyła się dużym powodzeniem zarówno u najmłodszych dzieci jak i u młodzieży gimnazjalnej, którzy z dużą chęcią i zaangażowaniem wsparli tak szczytną akcję.

W czasie tworzenia prac były również przeprowadzane z uczniami rozmowy mające na celu uświadomienia uczniom jak mogą podzielić się swoją codziennością z innymi.

Poprzez tą akcję kolejny raz uczniowie jak i całe grono pedagogiczne starała się zaszczepić choć na chwilę u innych chęć niesienia wsparcia i towarzyszenia w codziennych trudach, smutkach ale i radościach. Za co jeszcze raz DZIĘKUJEMY, ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOJBORZU.