Już po raz drugi Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej przyłączył się do Marzycielskiej Poczty. Tym razem powstało ponad 20 świątecznych kartek – wykonali je uczniowie uczęszczający na prowadzone przeze mnie zajęcia logopedyczne i korekcyjno – kompensacyjne. I tym razem Akcja sprawiła nam mnóstwo radości i już myślimy o kolejnej, trzeciej, edycji. Z pozdrowieniami i najserdeczniejszymi życzeniami szczęścia i pomyślności w Nowym Roku.