Samorząd Szkolny Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi, postanowił przyłączyć się do akcji „Marzycielska Poczta” i zachęcić społeczność uczniowską do napisania kartek i listów do chorych dzieci. W tym celu, na holu szkolnym, został wywieszony plakat informacyjny, a także, wydrukowane ze strony „Marzycielskiej Poczty”, profile dzieci, dotyczące ich stanu zdrowia i zainteresowań. W akcji udział wzięły klasy III US oraz II UG, pod opieką pani Agnieszki Grześkiewicz, a także młodzież należąca do Szkolnego Wolontariatu pod opieką pedagoga szkolnego pani Iwony Knop. Kartki wypisała również klasa II TL i członkowie Samorządu Szkolnego pod opieką pani Agnieszki Elantkowskiej – Szymańskiej. Uczniowie do wypisanych przez siebie kartek, dołączali także zabawki, głównie pluszaki i samochody, na które sami się złożyli.

Niewątpliwie, uczniom naszej szkoły wypisywanie kartek przyniosło wiele radości i satysfakcji. Przed wszystkim jednak uwrażliwiło ich na potrzeby drugiego człowieka.

Sprawozdanie z akcji zostało zamieszczone także w tygodniku „Nasz dzień po dniu”, w myśl zasady, że przekazanie informacji o akcji, nawet jednej osobie, ma wielkie znaczenie!