Tegoroczna edycja Marzycielskiej Poczty w ostródzkim „Ekonomiku” miała szczególny charakter. W ramach ogólnopolskiej akcji wolonatriackiej dla chorych dzieci przygotowano Marzycielski Pakiet Świąteczny, w skład którego weszła płyta CD z programem słowno-muzycznym o tematyce bożonarodzeniowej, płyta DVD z krótkim filmem dokumentującym pracę nad realizacją projektu, a także książeczka z autorskimi ilustracjami. Do współpracy zaproszono zespół SPEED, który specjalnie na tę okoliczność nagrał kolędę.

Adresatami tegorocznej akcji były zarówno dzieci z Marzycielskiej Poczty, jak i dzieci przebywające w okresie przedświątecznym na oddziale pediatrycznym ostródzkiego szpitala.

Propagujący ideę wolontariatu wśród młodzieży i rozwijający talenty uczniów projekt został zrealizowany dzięki pomocy i finansowemu wsparciu sponsorów. Oprócz Rady Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie, do współpracy włączyły się lokalne firmy: NEO KOMPUTER, YOONA CReATIVE GROUP, Future Form, sklep muzyczny „TON” oraz Zabart.com.

Mamy nadzieję, że przygotowany przez uczniów pakiet był miłą świąteczną niespodzianką i wywołał uśmiech na twarzach dzieci.