Z okazji Dnia Myśli Braterskiej uczennice naszej szkoły, które należą do harcerstwa zachęciły uczniów do napisania listów do dzieci chorych i niepełnosprawnych w ramach akcji „Marzycielska poczta”.

Listy pisane były przez dzieci w trakcie lekcji wychowawczych a także w domu. W trakcie poszukiwania profilów dzieci czekających na listy, pojawiło się mnóstwo pytań od uczniów, które dotyczyły niepełnosprawności i chorób, które dotknęły dzieci. Nie obyło się bez łez, refleksji i chwil wzruszeń.