Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 postanowili zapoznać społeczność szkolną z ideą „Marzycielskiej Poczty”.

Uczniowie ZSP nr 1 chętnie zaangażowali się w pisanie listów. Szybko okazało się, że to jest bardzo odpowiedzialne zadanie. Napisanie listu, który byłby wsparciem i motywacją do walki z chorobą jest niezwykle trudne.To była ważna lekcja empatii.

Cieszymy się, że 144 uczniów naszej szkoły rozumie, że „Życie nie po to, by bezczynnie trwać i aby żyć siebie samego trzeba dać…

Członkowie Koła Wolontariatu mają nadzieję, że poznanie trudnej sytuacji rówieśników skłoni do głębszych przemyśleń i sprawi, że docenimy drobne gesty dobroci, radosne uśmiechy, wzajemną życzliwość i uprzejmość.

Pozdrawiamy wszystkich Marzycieli.