W tym adwentowym czasie chcieliśmy pomyśleć też o innych i zrobić wspólnie coś dobrego. Być takim „aniołem”, który przyniesie dobre słowo, pocieszy, doda odwagi, jest obok… Od 19 do 22 grudnia 2016 r. każdy chętny uczeń w naszej szkole mógł przyłączyć się do Ogólnopolskiej Akcji Marzycielska Poczta i napisać list, czy przygotować kartkę świąteczną dla wybranego przez siebie kolegi czy koleżanki. Koordynatorem akcji były: p. Aleksandra Augustyn i s. Bernadetta Jurkowska. Wspólnie poznawaliśmy historie naszych Bohaterów, czym się interesują i co sprawiłoby im radość.

Listy pisaliśmy do:
1. Martynki Kurek z Niedzwiczy Dużej
2. Karoliny Wolanin z Narola
3. Patrycji Ostaszewskiej z Sępopola
4. Tobiasza Nowickiego z Lublina
5. Ewy Dąbrowskiej z Wołomina

Mieszkamy w pięknych Gorcach i może nigdy wspólnie nie spotkamy się, ale cieszymy się, że chociaż w taki sposób możemy podzielić się tym, co dobre z naszymi rówieśnikami w innych częściach Polski i zapewnić ich o pamięci. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie.