Po raz trzeci w tym roku uczniowie naszej szkoły dołączyli się do Akcji Marzycielska Poczta. W tym szczególnym przedświątecznym czasie pamiętamy o wszystkich dzieciach z Marzycielskiej Poczty i składamy serdeczne życzenia. Tym razem do tej akcji dołączyła klasa II i IV i przesłała wielkanocne życzenia Martynce Kurek i jej Bliskim, od której już otrzymaliśmy list.

Serdecznie pozdrawiamy i do następnego razu.