To już drugi rok gdy młodzież najmłodsza i ta starsza bierze udział w pisaniu listów do chorych dzieci. Z zaangażowaniem i szczerą chęcią kredki pracowały w rękach dzieci. W tym roku szkolnym, podobnie jak i w ubiegłym kilkoro dzieci otrzymało pełną kopertę kolorowych listów z życzeniami i dobrymi słowami. Cieszymy się, że w taki sposób możemy uczynić kogoś radośniejszym. Tak niewiele trzeba by dać coś bezcennego.

Akcja „Marzycielska Poczta” przyjęła się w szkole z bardzo ochoczym odzewem, dlatego też na pewno listów z Domaszowic dzieci chore mogą spodziewać się więcej. mrugnięcie

Serdeczne pozdrowienia dla każdego dziecka Marzycielskiej Poczty przesyłają uczniowie ZGS w Domaszowicach. Opiekunem akcji w szkole jest wychowawca świetlicy Anna Kulesa.