Akcja Marzycielskiej Poczty po raz drugi zagościła w naszej placówce. Organizatorem Akcji jest pani Ala Foltyn. Od października do grudnia wszyscy chętni uczniowie ZPSWR przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śl. pisali listy, by sprawić radość, przyjemność chorym dzieciom z całej Polski. Z wielkim zapałem uczniowie wraz z opiekunami, wychowawcy i rodzice wykonywali kartki, rysowali, ozdabiali i dzielili się pozytywną energią.