„Wrażli­wość jest w każdym człowieku, tyl­ko trze­ba umieć ją wy­dobyć z wnętrza, jak śro­dek orzecha z twar­dej skorupy…”

W ramach trwającego tygodnia wolontariatu uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum z Siemianowic Śląskich, po raz kolejny zdecydowali się wziąć udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej, jaką jest Marzycielska Poczta. O tym, że nasi uczniowie są wrażliwi na cierpienie innych mogliśmy się przekonać już niejednokrotnie, bowiem bierze ona udział w wielu akcjach, mających na celu wsparcie potrzebujących. Także i potrzebujący uzyskali pomoc.

Młodzież Meritum pod patronatem Klubu Młodego Wolontariusza „Merit” zabrała się do pisania listów i kartek do dzieci uczestniczących w tym programie „Marzycielska Poczta”. Po kilku godzinach pracy pojawiło się mnóstwo życzeń na malowanych przez uczniów kartkach. Kartki te zostaną wysłane do chorych dzieci. Mamy nadzieję, że zabawne rysunki i śmieszne oraz wesołe życzenia dodadzą dzieciom otuchy. Myślimy, że tak jak w poprzednich latach dzięki tej akcji, sprawimy, iż adresaci kartek z życzeniami choć na moment zapomną o swej chorobie, a na ich twarzach zagości uśmiech i radość.